BỘ TAY NÂNG AVENTOS HK-XS giảm chấn cho cánh tủ trùm ngoài (20K1100) 70.05.001

805,200