Bộ khóa cửa, Prolok – Dòng tiêu chuẩn PL100 (912.20.106, 912.20.107, 912.20.023, 912.20.024, 912.20.020, 912.20.019) – Hafele

4,190,000

912.20.106                Tay khóa loại D, bên trái DIN, màu hoàn thiện: màu inox

912.20.107                Tay khóa loại D, bên phải DIN, màu hoàn thiện: màu inox

912.20.023                Tay nắm gạt E, DIN trái, lớp phủ inox

912.20.024                Tay nắm gạt E, DIN phải, lớp phủ inox

912.20.020                Tay nắm gạt L, DINR, lớp phủ inox

912.20.019                Tay nắm gạt L, DINL, Hoàn thiện: Màu Inox