Bas Thân Khóa (911.76.121) – HAFELE

82,500

– Bas cho thân khóa, Inox mờ