BÁNH XE ĐẨY IVAN (07001.050/060/080) S/SB – KHÔNG THẮNG/CÓ THẮNG

15,510

BÁNH XE ĐẨY IVAN (07001.050/060/080) S/SB – KHÔNG THẮNG/CÓ THẮNG

MÃ HÀNG               GIÁ KHÔNG THẮNG               GIÁ CÓ THẮNG               QUY CÁCH

07001.050                         15.510                                    17.930                  120 CÁI/THÙNG

07001.060                         25.300                                     28.600                      80 CÁI/THÙNG

07001.080                         27.500                                      31.900                     60 CÁI/THÙNG

Danh mục: