BẢN LỀ LÁ 5″”X3.5″”X3MM, INOX 304 ĐEN (926.98.133) – HAFELE

264,000

Tham chiếu đơn hàng

 

Vít bắt cho khung gỗ và cửa cung cấp kèm.
Vui lòng đặt hàng riêng vít bắt cho khung kim loại và cửa 020.00.136.