Bản lề cửa, Bản lề khe mộng âm không thể điều chỉnh (341.07.972) – HAFELE

672,980

Không thể điều chỉnh, lớp hoàn thiện crôm mờ, hợp kim kẽm