Bản lề CLIP góc mở 100 độ – bao gồm đế (71M2550,173H7100) 70.15.001

49,500