Bản Lề Blum CLIP Top Không Bật Góc Mở 155° (70T7550.TL) 70.16.007

209,000